fbpx

sociAl MeDiA MaRkeTinG

Pomôžeme vám s FACEBOOK a INSTAGRAM reklamou!

Čo od nás získate?

čAs

Čas sú peniaze, a v tomto prípade to platí priam dokonalo. Venujte sa tomu, čo viete najlepšie! Kým budete riešiť obchod a chod firmy, my sa Vám zatiaľ postaráme o reklamu!

KomunikAčná strAtégia

Vopred Vám navrhneme a spoločne si odsúhlasíme stratégiu komunikácie ako aj celý plán na najbližšie obdobie.

Vizuál pRíspeVkov

Niektoré kreatívy potrebujú vylepšenia a preto úzko spolupracujeme s grafikom ktorý je vždy pripravený pomôcť.

Analýza publIka

Aby príspevky mali okrem followerov aj veľa lajkov a boli komentované, je potrebné zistiť aký obsah Vaše publikum zaujíma a v ktorých hodinách je najaktívnejšie.

Analýza koNkureNcie

Počas našej spolupráce neustále sledujeme, ako sa darí konkurencii a aké príspevky pridáva. Pracujeme na tom, aby ste boli lepší.

Nárast FolloweRov

Čím viac správnych followerov máte, tým je väčší Váš organický dosah. Kontinuálne budeme pracovať na ich získaní.

spolupRácA s influeNcermi

Influenceri dokážu pomôcť Vašej značke a jednoduchšie zacieliť na publikum. Treba si však vedieť vybrať toho správneho.

buDovanie poVedomia o znAčke

Každá nová interakcia, každý nový dosah na sociálnych sieťach Vám pomáha k rastu povedomia o Vašej značke. Tak nech o Vás vedia!

pRofesionálne ReportY

Naše výsledky Vám posielame v pravidelných intervaloch. Vďaka nim Vás dokážeme informovať o celkovom úspechu našej spolupráce.

Ako to funguje?

stRetNutIe

Rešpektujeme váš čas, a tak stretnutie prebieha v online priestore. Vysvetlíte nám vaše cieľe a predstavu a my vám navrhneme riešenie

Analýza a strAtégIa

Pustíme sa do prieskumu vašich produktov a konkurencie

Kreatíva a spusTenie Kampane

Vytvoríme alebo upravíme vaše príspevky tak, aby boli vhodné na reklamu. Napíšeme k nim texty a nastavíme výkonostnú kategóriu

Monitoring a optimAlizáciA

Spustíme kampane, testujeme čo funguje najlepšie pre vašich zákazníkov a tiež optimalizujeme pre čo najlepší výkon

pRehľadné ceny

Spolupráca vždy začína až obojstranne odsúhlasenou cenovou ponukou. Ak sme niečo spravili bez toho, aby ste vedeli cenu, takýto úkon vám účtovaný nebude.

KontroLa

Všetky nami nastavené a spravované kampane sú samozrejme Vaše, vo Vašich reklamných účtoch. Môžete ich kedykoľvek kontrolovať.

beZ záVäzkov

V prípade dlhodobej spolupráce sa k ničomu nezaväzujete. Vďaka tomu môžete podmienky spolupráce podľa potrieb upraviť, alebo spoluprácu ukončiť. 

NEZABUDNITE….

Dobre nastavená FACEBOOK reklama naozaj funguje 🙂

0944 352 290

0944 352 290

info@dtouch.sk

info@dtouch.sk

6 + 14 =